Sezona 2019/2020 v soutěžích elévů i přípravky je oficálně ukončena.

Tréninky ale rozbíháme znovu!!! Termínově od 11.5 do 18.6.2020.

Přípravka se tréninků může účastnit každé pondělí od 16.30 do 17.30, elévové a starší každý čtvrtek od 17.30 do 18.30.

Šatny jsou zavřené, takže každé dítě buď již prevlečené z domu, nebo se prevlečeme na hale. Rodiče musí zůstat mimo haly. Maximální počet dětí na trénink je 20,

halu jsme schopni rozdělit na 2 půlky, abychom dostáli nařízení.

Prozatím počítáme s tím, že příměstský tábor 2020 se uskuteční, Víťa Balga Vás postupně obvolá a sdělí bližší info.

Kdo jsme?

   Florbalový oddíl byl založen v roce 2005, a to z čirého nadšení. Florbal je jednoduše nádherný druh sportu a není náhodou, že je nám, hokejovému národu tak blízký. Již deset sezon se oddíly mužské i žákovské kategorie účastnili mistrovských turnajů Jihomoravského přeboru ČFbU. Aby však myšlenka a rozvoj klubu nezanikla po pár letech, musí se neustále pracovat, a to zejména s dětmi, neboť bez fungující mládežnické základny, je každý oddíl odsouzený dříve či později k zániku. Jsme pyšní na to, že se nám povedlo dát základy několika desítkám dětí, ze kterých se florbalu věnuje řada až doteď. Rádi bychom v nadcházejících sezonách vybudovali širokou základnu florbalové mládeže ve Valticích a na jejích základech rozvíjet a posunout oddíl dál.
 

Co je našim cílem?

Chceme být nejlepším sportovním klubem, který bude vychovávat zdravé a sebevědomé lidi a hráče, bude mít nejlepší trenéry a bude příkladem ostatním klubům, jak se to dá dělat.
Chceme motivovat hráče, trenéry, rodiče i širokou veřejnost, aby se prostřednictvím sportu a pohybu bavili a měli společné zážitky.
Chceme učit spolupráci, týmové hře a úctě ke svému okolí.
Chceme být jeden tým.
Chceme, aby se naši členové stali přínosem pro své okolí a společnost.
 

A naše hodnoty?

Spojuje nás:

Spolupráce

Podpora

Úcta

-  Důvěra

Rodina

Sponzoři

M-bricol

 valtice mesto vina

kinopolis
Alcaplast
Mauting