Info tréninkům FBC Valtice

Elévové, přípravka  i mladší žáci již své turnaje a oficální sezonu skončili. Tréninky všech kategorií běži dál, do 26.5.2022.

26.5 bude rozlučkový zápas po dlouhé době - děti vs rodiče vs trenéři. Více informací na nástěnce v hale. 

Dále bych vás rád pozval všechny na ukončenou, která bude hned další den, v pátek 27.5 na hale SVIŠ na ulici Střelecká, v čase od 17,30.

====================================================================================================

Termín florbalového tábora je 18.7.-22.7.2022. Kdo máte zájem, můžete se předběžně hlásit a plánovat si dovolené.

 

Chceš se stát Tygrem?

klikni zde pro více informací

 

Kdo jsme?

   Florbalový oddíl byl založen v roce 2005, a to z čirého nadšení. Florbal je jednoduše nádherný druh sportu a není náhodou, že je nám, hokejovému národu tak blízký. Již téměř 15 sezon se oddíly mužské i žákovské kategorie účastnili mistrovských turnajů Jihomoravského přeboru ČFbU. Aby však myšlenka a rozvoj klubu nezanikla po pár letech, musí se neustále pracovat, a to zejména s dětmi, neboť bez fungující mládežnické základny, je každý oddíl odsouzený dříve či později k zániku. Jsme pyšní na to, že se nám povedlo dát základy několika desítkám dětí, ze kterých se florbalu věnuje řada až doteď. Rádi bychom v nadcházejících sezonách vybudovali širokou základnu florbalové mládeže ve Valticích a na jejích základech rozvíjet a posunout oddíl dál.
 

Co je našim cílem?

Chceme být nejlepším sportovním klubem, který bude vychovávat zdravé a sebevědomé lidi a hráče, bude mít nejlepší trenéry a bude příkladem ostatním klubům, jak se to dá dělat.
Chceme motivovat hráče, trenéry, rodiče i širokou veřejnost, aby se prostřednictvím sportu a pohybu bavili a měli společné zážitky.
Chceme učit spolupráci, týmové hře a úctě ke svému okolí.
Chceme být jeden tým.
Chceme, aby se naši členové stali přínosem pro své okolí a společnost.
 

A naše hodnoty?

Spojuje nás:

Spolupráce

Podpora

Úcta

-  Důvěra

Rodina

Sponzoři

M-bricol

 valtice mesto vina

Mauting
A-TECHNOLOGY
felsberg